RODO

Na podstawie art. 11 ustawy o ochronie danych osobowych informujemy o wyznaczeniu inspektora ochrony danych:

Katarzyna Żółkiewska-Malicka
e-mail: iodo@zeto.lublin.pl

Czym się wyróżniamy?
Nowoczesny sprzęt
do diagnostyki
Ponad 25 letnie
doświadczenie na rynku
Wykwalifikowany
personel