Specjalistyczne Gabinety Lekarskie
Obecnie w naszych ośrodkach zapewniamy kompleksową opiekę medyczną dla wszystkich grup wiekowych, w której zakres wchodzi:
podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, długoterminowa opieka pielęgniarska, opieka psychiatryczna, psychologiczna i terapia uzależnień, stomatologia, diagnostyka medyczna oraz szczepienia profilaktyczne.
CERTYFIKAT ISO 9001
Posiadamy certyfikat ISO 9001:2015. Wprowadziliśmy i stosujemy system zarządzania jakością w zakresie świadczonych usług medycznych.
ZOBACZ CERTYFIKAT
NFZ
Realizujemy świadczenia medyczne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Czym się wyróżniamy?
Nowoczesny sprzęt
do diagnostyki
Ponad 25 letnie
doświadczenie na rynku
Wykwalifikowany
personel